Мэдээ мэдээлэл
ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Өргөдлийн байнгын хороонд өргөдөл гаргах маягтыг "Хавсралт файл"-аас татаж авна уу.
СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

УИХ-ын дарга, гишүүдэд 2012.01.04-2012.08.07-ны хүртэлх хугацаанд ирүүлсэн иргэдийн хувийн хүсэлт бүхий өргөдлийн агуулга, түүний шийдвэрлэлтийн байдалд хийсэн баримт бичгийн судалгаа